Vòng lặp FOR trong Visual C++

1
403

Giới thiệu vòng lặp

Khi bạn thực hiện viết một thuật toán, có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu bạn viết n lần với n câu lệnh như nhau thì chương trình sẽ chậm đi, không đẹp mắt và quan trọng nhất là tốn thời gian cũng như sức lực, bài viết này ad sẽ giới thiệu về VÒNG LẶP, vòng lặp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên chỉ trong một nốt nhạc.

Cấu trúc cơ bản của vòng lặp

Chúng ta có 2 cách để thực hiện một vòng lặp như sau:

loading...
  • Copy n lần câu lệnh đó ( có ai làm thế này với n >10 không 😀 ).
  • Tất nhiên là sẽ sử dụng cấu trúc lặp thôi.

Như ad đã nói, cách một chắc sẽ không có ai dùng vì nó có quá nhiều nhược điểm, ưu điểm chắc là chỉ dễ hiểu. tuy nhiên thì nó sẽ làm chương trình chậm đi và mất tính linh hoạt nếu sử một chỗ nào đó.

Do đó, sự cần thiết của cấu trúc lặp là rất cao trong tất cả các ngôn ngữ lập trình.

Cấu trúc for

Cấu trúc này có prototype sau:

  1. for(Initialization statement; Condition; Update statement)
  2. {
  3. //Các lệnh được thực hiện nếu for đúng
  4. }

Trong đó:

  • Initialization statement giúp bạn khởi tạo giá trị cho các tham số( giá trị ban đầu), sẽ kiểm tra Condition.
  • Condition biểu thức trong vòng được lặp, kết thúc nếu là false
  • Update statement: refresh giá trị của tham số.

Nếu trong for chỉ có một dòng code thì ta bỏ { }.

Nguyên tắc vòng lặp hoạt động

Sau khi giá trị ban đầu được khởi tạo, nó sẽ được refresh cho đến khi Condition không còn đúng (chuyển sang false). Giá trị của biến sẽ được update dần dần từ Update statement hoặc trong toàn bộ vòng lặp(nếu có).

Vòng lặp for hoạt động theo sơ đồ như hình bên dưới:

vòng lặp

Lưu ý khi sử dụng vòng lặp for

Vòng lặp chỉ kết thúc khi biến về false, do đó cần chú ý tới tính hữu hạn của update statements

Sau dòng lệnh for sẽ không được có dấu “;”, nếu có sẽ dẫn đến lỗi khi chạy chương trình.

Các biến đưuọc khai báo trong for thì sẽ chỉ có giá trị khi sử dụng trong vòng lặp for đó.
Initialization statement, Condition( điều kiện ),Update statement ( refresh) có thể không có, nhưng không giống sau for, nó bắt buộc đi kèm với dấu “;”. Tự định nghĩa chúng mặc dù không khai báo sẽ giúp bạn tránh vòng lặp vô hạn.

Để tránh vòng lặp vô hạn mà không cần định nghĩa trước thì ta dùng break. Bắt buộc đặt trong vòng lặp. Continue để thực hiện luôn vòng lặp kế tiếp mà bỏ qua vòng đang thực hiện

Sau đây là chương trình ví dụ, để hiển thị nó dễ hơn thì ad đã đăng lên pastebin cho dễ nhìn V:

http://pastebin.com/raw/ERQWEPtG

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here