Browsing Category

Thủ thuật

Sức mạnh của Chrome Developer Tools

Với mọi ngờiời hiện nay và đặc biệt là với các lập trình viên, trình duyệt được chúng ta tiếp xúc hẳng ngày, và Chrome là một trình duyệt được dùng rất nhiều, vì nó có sở hữu bộ Tools cực kì mạnh mẽ. Trong bài này AD sẽ giới thiệu một số…