Series Sniffing – Phần 3 : Tổng quan về sniffing

0
591

TẤN CÔNG DHCP

Khái niệm DHCP và qua trình cấp phát IP động

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – giao thức cấu hình host động) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark và gateway mặc định.

Quá trình truyền thông giữa một máy tính trạm được cấu hình sử dụng IP động (DHCP Client) với một máy đảm nhận chức năng cấp phát IP động (DHCP Server) diễn ra như sau:

loading...
 • Đầu tiên, một DHCP Client muốn nhận mới một địa chỉ IP sẽ gửi lên toàn mạng (broadcast) một thông điệp “DHCP Discover” có chứa địa chỉ MAC của nó để tìm kiếm sự hiện diện của DHCP server.
 • Sau đó, nếu có DHCP Server thuộc cùng subnet với DHCP Client trên server này sẽ phản hồi lại cho client bằng một thông điệp “DHCP Offer” có chứa một địa chỉ IP như là một lời đề nghị cho “thuê” (lease) địa chỉ.
 • Tiếp theo, khi nhận được gói “DHCP Offer” đến đầu tiên, client sẽ trả lời lại cho server một thông điệp “DHCP Request” như là sự chấp thuận lời đề nghị.
 • Cuối cùng, server gửi lại cho client thông điệp “DHCP Acknowledgment” để xác nhận lần cuối với client. Và từ đây client có thể sử dụng địa chỉ IP vừa “thuê” được để truyền thông với các máy khác trên mạng.
Quá trình cấp phát IP từ máy chủ DHCP

Tuy có nhiều ưu điểm, nhưng giao thức DHCP lại hoạt động khá đơn giản, suốt quá trình trao đổi thông điệp giữa DHCP Server và DHCP Client không có sự xác thực hay kiểm soát truy cập nên dễ phát sinh một số điểm yếu về an toàn. DHCP Server không thể biết được rằng mình đang liên lạc với một DHCP Client bất hợp pháp hay không, ngược lại DHCP Client cũng không thể biết DHCP Server đang liên lạc có hợp pháp không. Trong mạng có khả năng xuất hiện các DHCP Client giả và DHCP Server giả.

DHCP Client giả

Trong trường hợp này, DHCP Client là một máy trạm bất hợp pháp. Attacker có thể thoả hiệp thành công với một client hợp pháp nào đó trong mạng, sau đó thực hiện các chương trình cài đặt. Các chương trình thực thi trên client này thực hiện “vét cạn”, liên tục gửi tới DHCP Server các gói tin yêu cầu xin cấp IP với các địa chỉ MAC không có thực, cho tới khi dải IP có sẵn trên DHCP Server cạn kiệt vì bị thuê hết. Điều này dẫn tới việc DHCP Server không còn địa chỉ IP nào để cho các DHCP Client hợp pháp thuê, khiến dịch vụ bị ngưng trệ, các máy trạm khác không thể truy nhập vào hệ thống mạng để truyền thông với các máy tính trong mạng.

Attacker thực hiện “vét cạn” khiến giải địa chỉ IP có trên DHCP Server bị cạn kiệt.

DHCP Server giả

Kẻ tấn công sẽ tạo ra môt server giả mạo vào trong mạng. Server này có khả năng phản hồi DHCP discovery request từ phía client. Vậy nên cả server giả mạo và server thực đều có khả năng phản hồi các yêu cầu của client và server nào đáp ứng trước sẽ kiểm soát được client đó. DHCP server giả mạo có thể gán địa chỉ IP của mình thành default gateway cho client. Như vậy, tất cả các thông tin từ client sẽ được gửi tới địa chỉ của kẻ tấn công. Kẻ tấn công sau khi thu thập tất cả những thông tin này, rồi chuyển đến default gateway đúng của mạng. Vì thế client vẫn truyền bình thường với các máy ngoài mạng mà không hề biết họ đã để lộ thông tin cho kẻ tấn công. Loại tấn công này rất khó bị phải hiện bởi client trong một thời gian dài.

Hoạt động của DHCP Server giả mạo

Nguy hiểm hơn, nếu kẻ tấn công phá vỡ được các hàng rào bảo vệ mạng và đoạt được quyền kiểm soát DHCP Server thì có thể tạo ra những thay đổi trong cấu hình của DHCP Server theo ý muốn. Khi đó, kẻ tấn công có thể thiết lập lại dải IP, subnet mask,… của hệ thống để các máy trạm hợp pháp không thể đăng nhập vào hệ thống mạng được, tạo ra tình trạng từ chối dịch vụ trong mạng hay làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến toàn hệ thống mạng.

Các biện pháp phòng chống

Kẻ tấn công đã dùng phương pháp “vét cạn”, liên tục gửi tới DHCP Server các gói tin yêu cầu xin cấp IP với các địa chỉ MAC không có thực, cho tới khi dải IP có sẵn trên DHCP Server cạn kiệt vì bị thuê hết. Vì thế cần phải có biện pháp ngăn chặn việc này như:

 • Xây dựng một bảng chứa thông tin liên quan giữa: địa chỉ MAC máy client-địa chỉ IP – VLAN – số hiệu cổng. Bảng này dùng để giám sát việc xin cấp phát địa chỉ IP của các máy client, tránh việc 1 máy client xin cấp phát nhiều địa chỉ IP.
 • Quy định số lượng gói tin DHCP đến 1 cổng/đơn vị thời gian.

Ngoài ra có thể sử dụng một số giải pháp của các hãng công nghệ. Hãng Cisco đã đưa công nghệ DHCP snooping (giám sát DHCP) vào thiết bị switch. Ý tưởng chính của công nghệ này là:

Cấu hình các cổng trên switch thành 2 kiểu: cổng trust và cổng untrust.

Cổng trust là cổng có thể cho phép gửi đi tất cả các loại các bản tin, được nối với máy chủ DHCP.

Cổng untrust là cổng chỉ có thể gửi đi bản tin xin cấp phát địa chỉ IP. Cổng untrust thường là cổng nối với các thiết bị đầu cuối người dùng. Do vậy máy tính của kẻ tấn công mặc dù là một máy chủ DHCP, nhưng không thể gửi các bản tin DHCP cấp phát địa chỉ IP giả mạo.

Chặn bắt thông tin dùng ARP- Poisoning

Khái niệm và nguyên tắc làm việc của ARP trong mạng LAN

Tầng Network của mô hình OSI sử dụng các loại địa chỉ mang tính chất quy ước như IP, IPX… Trên thực tế, các card mạng (NIC) chỉ có thể kết nối với nhau theo địa chỉ MAC, địa chỉ cố định và duy nhất của phần cứng. Chính vì vậy, giao thức phân giải địa chỉ: Address Resolution Protocol (ARP)  được sử dụng để chuyển đổi các dạng địa chỉ này qua lại với nhau.

Khi một thiết bị mạng muốn biết địa chỉ MAC của một thiết bị mạng nào đó mà nó đã biết địa chỉ ở tầng network (IP, IPX…) nó sẽ gửi một ARP request bao gồm địa chỉ MAC address của nó và địa chỉ IP của thiết bị mà nó cần biết MAC address trên toàn bộ một miền broadcast. Mỗi một thiết bị nhận được request này sẽ so sánh địa chỉ IP trong request với địa chỉ tầng network của mình. Nếu trùng địa chỉ thì thiết bị đó phải gửi ngược lại một ARP reply cho thiết bị gửi ARP request (trong đó có chứa địa chỉ MAC của mình).

Lấy ví dụ trong một hệ thống mạng đơn giản, khi PC A muốn gửi gói tin đến PC B và nó chỉ biết được địa chỉ IP của PC B. Khi đó PC A sẽ phải gửi một ARP request broadcast cho toàn mạng để hỏi xem “địa chỉ MAC của PC có địa chỉ IP này là gì?”. Khi PC B nhận được broadcast này, nó sẽ so sánh địa chỉ IP trong gói tin này với địa chỉ IP của nó. Nhận thấy đó là địa chỉ IP của mình, PC B sẽ gửi lại một gói tin ARP reply cho PC A, trong đó có chứa địa chỉ MAC của B. Sau đó PC A mới bắt đầu truyền gói tin cho B.

Cách thức hoạt động của ARP

ARP là một giao thức phi trạng thái. Máy chủ mạng sẽ tự động lưu trữ bất kỳ ARP reply nào mà chúng nhận được, bất kể máy khác có yêu cầu hay không. Ngay cả các mục ARP chưa hết hạn sẽ bị ghi đè khi nhận được gói tin ARP reply mới. Không có phương pháp nào trong giao thức ARP mà giúp một máy có thể xác nhận máy mà từ đó gói tin bắt nguồn. Hành vi này là lỗ hổng cho phép ARP spoofing xảy ra.

Cách thức hoạt động của ARP Poisoning

Giao thức ARP vốn được thiết kế ra nhằm mục đích tạo tính thuận tiện để trao đổi địa chỉ giữa lớp thứ 2 và lớp thứ 3 của mô hình OSI. Lớp thứ hai, hay còn gọi với cái tên khác là tầng data-link, sử dụng địa chỉ MAC để các thiết bị phần cứng thể giao tiếp với nhau một cách trực tiếp trong một diện nhỏ. Còn với lớp thứ 3, tên khác là tầng network, thì lại sử dụng địa chỉ IP để tạo ra một mạng với diện rộng hơn để có thể giao tiếp trên toàn cầu.

Tổ chức của giao thức ARP vốn xoay quanh hai gói tin chính, đó là ARP request và ARP reply. Mục đích chính của gói tin request và reply là để định vị được địa chỉ MAC của thiết bị phần cứng tương ứng với địa chỉ IP mà nó được gán cho. Từ đó, các luồng dữ liệu mới có thể được truyền đi tới đích trong một mạng mà không bị thất lạc hay nhầm lẫn máy tính khác không yêu cầu gói tin đó.

Để hiểu được tính chất request và reply, ta hình dung đơn giản như sau. Gói request sẽ được gửi đi cho từng thiết bị trong mạng và phát đi thông điệp “Xin chào, địa chỉ IP của tôi là X.X.X.X, và địa chỉ MAC của tôi là X:X:X:X:X:X. Tôi cần gửi một thứ đến một máy có địa chỉ IP là Y.Y.Y.Y, nhưng tiếc thay tôi không có địa chỉ MAC của anh ấy. Vậy ai có địa chỉ IP như tôi vừa nói thì vui lòng phản hồi kèm theo địa chỉ MAC của anh để tôi trao gói tin này.”

Lúc này, máy cần phản hồi sẽ đưa ra gói ARP reply với thông điệp “Tôi là người anh cần tìm đây. Tôi có địa chỉ IP là Y.Y.Y.Y và MAC của tôi là Y:Y:Y:Y:Y:Y”. Khi quá trình truyền giao gói tin hoàn tất, thiết bị phát sẽ cập nhật bảng ARP cache của nó và hai thiết bị này có thể truyền thông với nhau.

Việc đầu độc gói tin ARP này chính là đánh vào yếu tố bất lợi và không bảo mật của giao thức ARP ban đầu. Rõ ràng qua đoạn trên cũng có thể thấy được tính bất cập của gói ARP request và reply. Bất kỳ một máy tính nào đó không phải mang địa chỉ Y.Y.Y.Y nhưng hắn cũng có thể lấn quyền máy thật và giả mạo rằng mình mang IP đó, và sau đó đem địa chỉ MAC của mình ra cung cấp. Bên request không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ người đứng ra nhận, mà chỉ căn cứ vào mỗi địa chỉ IP rồi chấp nhận chuyển đi.

Chặn bắt thông tin dùng ARP Poisoning

Đặc biệt, giao thức ARP không giống như DNS chỉ có thể được cấu hình để chấp nhận các nâng cấp động (dynamic updates), các thiết bị sử dụng giao thức ARP sẽ chấp nhận cập nhật bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa rằng bất cứ thiết bị nào có thể gửi gói ARP reply đến một máy tính khác và máy tính này sẽ cập nhật vào bảng ARP cache của nó ngay giá trị mới này. Việc gửi một gói ARP reply khi không có request nào được tạo ra gọi là việc gửi ARP “cho không”. Khi các ARP reply cho không này đến được các máy tính đã gửi request, máy tính request này sẽ nghĩ rằng đó chính là người mình đang tìm kiếm để truyền tin, tuy nhiên thực chất họ lại đang bắt đầu thiết lập kết nối với một kẻ xấu giả danh để thực hiện cho việc tấn công MITM.

Các biện pháp phòng chống

Ngày nay với sự phát triển của các phần mềm bảo mật cũng như sự ra đời của giao thức HTTPS, ARP – Poisoning đã không còn hiệu quả như lúc trước. Có thể kể đến một vài biện pháp để phòng chống như:

 • Bảo mật LAN

Giả mạo ARP Cache là một kỹ thuật tấn công mà nó chỉ sống sót khi cố gắng chặn lưu lượng giữa hai thiết bị trên cùng một LAN. Chỉ có một lý do đáng lo ngại về vấn đề này là liệu thiết bị nội bộ trên mạng của có bị thỏa hiệp, hoặc ai đó có thể cắm một thiết bị không tin cậy vào mạng. Mặc dù tập trung toàn bộ những cố gắng bảo mật của mình lên phạm vi mạng nhưng việc phòng chống lại những mối đe dọa ngay từ bên trong và việc có một thái độ bảo mật bên trong tốt có thể giúp ta loại trừ được loại tấn công này.

 • Mã hóa ARP Cache

Một cách có thể bảo vệ chống lại vấn đề không an toàn vốn có trong các ARP request và ARP reply là thực hiện một quá trình kém động hơn. Đây là một tùy chọn vì các máy tính Windows cho phép ta bổ sung các entry tĩnh vào ARP cache. Trong các trường hợp, nơi cấu hình mạng không mấy khi thay đổi, ta hoàn toàn có thể tạo một danh sách các entry ARP tĩnh và sử dụng chúng cho các client thông qua một kịch bản tự động. Điều này sẽ bảo đảm được các thiết bị sẽ luôn dựa vào ARP cache nội bộ của chúng thay vì các ARP request và ARP reply.

 • Kiểm tra lưu lượng ARP với chương trình của hãng thứ ba

Tùy chọn cuối cùng cho việc phòng chống lại hiện tượng giả mạo ARP cache là phương pháp phản ứng có liên quan đến việc kiểm tra lưu lượng mạng của các thiết bị. Ta có thể thực hiện điều này với một vài hệ thống phát hiện xâm phạm (chẳng hạn như Snort) hoặc thông qua các tiện ích được thiết kế đặc biệt cho mục đích này (như xARP). Điều này có thể khả thi khi ta chỉ quan tâm đến một thiết bị nào đó, tuy nhiên nó vẫn khá cồng kềnh và vướng mắc trong việc giải quyết với toàn bộ đoạn mạng.

Chặn bắt thông tin dùng DNS- Spoofing

Giao thức DNS

Giao thức DNS (Domain Name System – hệ thống phân giải tên miền) là một giao thức quan trọng nhất được dùng trong Internet, cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Mỗi website có một tên (là tên miền hay đường dẫn URL) và một địa chỉ IP. Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web. Quá trình “dịch” tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt hiểu và truy cập được vào website là công việc của một DNS server. Các DNS trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ “IP” thành “tên” và ngược lại. Người sử dụng chỉ cần nhớ “tên”, không cần phải nhớ địa chỉ IP (địa chỉ IP là những con số rất khó nhớ).

Phương pháp tấn công DNS- Spoofing

DNS – spoofing là một kĩ thuật cung cấp thông tin DNS sai lệch cho một host. Khi người dùng yêu cầu truy cập đến một địa chỉ website thì nó sẽ chuyển hướng, đưa người dùng tới một địa chỉ giả mạo có hình thức giống với địa chỉ thật và họ không hề hay biết rằng mình đang bị lừa. Kẻ tấn công sẽ lấy cắp được những thông tin nhạy cảm của người dùng, hoặc cài các phần mềm độc hại, hay có thể gây ra một từ chối dịch vụ nào đó.

Mô hình tấn công DNS – spoofing

Một ví dụ, khi người dùng cần truy cập hộp thư điện tử của mình tại địa chỉ www.mbbank.com có địa chỉ IP là X.X.X.X thì khi đó, kỹ thuật này sẽ chuyển hướng yêu cầu sang một trang giả mạo có địa chỉ IP là Y.Y.Y.Y do kẻ tấn công dựng nên để chiếm đoạt tài khoản của người dùng.

Có nhiều phương pháp triển khai kỹ thuật DNS Spoofing, đơn giản nhất là DNS ID Spoofing. Mỗi truy vấn DNS được gửi đi qua mạng đều có chứa một số nhận dạng duy nhất. Mục đích của số nhận dạng là phân biệt các truy vấn và phản hồi chúng một cách chính xác. Để chặn một truy vấn DNS nào đó được gửi đi từ máy nạn nhân, kẻ tấn công sẽ tạo một gói giả mạo có chứa số nhận dạng đó để gói dữ liệu được chấp nhận bởi máy nạn nhân.

Tấn công giả mạo DNS sử dụng phương pháp ID Spoofing

Quá trình tấn công này được thực hiện với hai bước. Đầu tiên, tiến hành ARP Cache Poisoning thiết bị, mục đích là để định tuyến lại lưu lượng của nó qua host đang sử dụng để tấn công của mình, từ đó có thể chặn yêu cầu DNS và gửi đi gói dữ liệu giả mạo để lừa nạn nhân truy cập vào website giả mạo của kẻ tấn công dựng nên thay vì vào thẳng website chính thức mà họ đang cố gắng truy cập.

Các biện pháp phòng chống DNS Spoofing

Tấn công DNS Spoofing rất khó để phòng chống vì có khá ít các dấu hiệu tấn công. Nạn nhân sẽ không thể nhận ra là mình đang bị chuyển hướng truy cập vào trang giả mạo cho đến khi thấy có gì đó bất thường khi tiến hành đăng nhập. Hoặc nếu kẻ tấn công không khéo léo, thì nạn nhân mới nhận ra có điều gì đó khác thường ngay lúc giao diện trang web hiện ra.

Một số hướng phòng chống tấn công DNS Spoofing:

Bảo mật hệ thống máy tính của bạn: Các dạng tấn công này thường xuất phát ngay từ trong nội bộ. Nếu làm công tác bảo mật tốt ngay từ yếu tố môi trường thật, yếu tố con người thì việc bị lợi dụng để chuyển hướng DNS là điều bất khả thi.

Tránh sử dụng DNS cho các hệ thống bảo mật: Điều này đồng nghĩa, nếu môi trường đó có chứa dữ liệu nhạy cảm của công ty, thì việc hạn chế sử dụng Internet, cấm truy cập mạng ở các máy tính đó là điều cần thiết.

Sử dụng IDS: Một dạng hệ thống phát hiện dấu hiệu xâm nhập. Khi được đặt và triển khai trên hệ thống của ta, nó có thể phát hiện các hình thức giả mạo ARP cache và giả mạo DNS.

Sử dụng DNSSEC: DNSSEC là một giải pháp thay thế mới cho DNS, sử dụng các bản ghi DNS có chữ ký (Signature) để bảo đảm sự hợp lệ hóa của đáp trả truy vấn. Giải pháp này đã có sự triển khai nhất định.

VLAN Hopping

Các giao thức hoạt động trong môi trường VLAN

Các chuẩn đóng gói VLAN

Khi sử dụng nhiều VLAN trong mạng có các Switch được nối với nhau, giữa các Switch sẽ được kết nối trunk. Đường trunk này có nhiệm vụ truyền frame của các VLAN khác nhau cùng một lúc. Khi gởi frame tới một Switch khác, các Switch cần một cách để định ra các VLAN mà frame muốn gởi tới. Vì thế chúng ta cần một chuẩn để đóng gói các frame để các switch phân biệt được frame đó của VLAN nào.

 • Inter-switch link (ISL):  Đây là chuẩn độc quyền của cisco nên chỉ có thể sử dụng trên các switch của cisco. ISL đóng gói toàn bộ các frame Ethernet gốc trong một ISL header. Các frame Ethernet được đóng gói bên trong không có gì thay đổi. Trong ISL header sẽ gán vlan ID, dựa vào vlan ID này nên Switch nhận biết được frame thuộc VLAN nào gửi tới.
 • IEEE 802.1Q: Đây là một chuẩn dùng chung cho tất cả các thiết bị. Chuẩn này được sử dụng cho môi trường mạng LAN, 802.1Q sử dụng hoàn toàn khác với ISL, nó không đóng gói frame gốc mà nó thêm vào header của frame 4 bytes. Trong 4 bytes đó thì sẽ chứa VLAN ID và dựa vào VLAN ID mà switch có thể nhận biết ra frame thuộc VLAN nào.
 • Giao thức VLAN Trunking Protocol (VTP)

VTP là giao thức độc quyền của Cisco hoạt động ở lớp 2 của mô hình OSI. VTP giúp cho việc cấu hình VLAN luôn đồng nhất khi thêm, xóa, sửa thông tin về VLAN trong một hệ thống mạng. VTP được thiết lập để giải quyết các vấn đề nằm bên trong hoạt động của môi trường mạng VLAN.

Ví dụ: Một hệ thống có các kết nối Switch hỗ trợ bởi các VLAN. Để thiết lập và duy trì kết nối bên trong VLAN , mỗi VLAN phải được cấu hình thông suốt trên tất cả các Switch. Khi phát triển mạng và các Switch được thêm vào mạng, mỗi Switch mới phải được cấu hình với các thông tin của VLAN trước đó. Lúc này với VTP cho phép chỉ cần tạo VLAN trên server thông tin sẽ được phân phối đến các switch khác, nếu có thay đổi VLAN thì giữa các Switch sẽ tự động đồng bộ với nhau. VTP sử dụng các gói tin VTP Advertisement để đồng bộ. Theo chu kỳ 5 phút 1 lần các Switch sẽ gửi gói tin này cho các Switch nối trực tiếp với nó. Mặc định thì VTP đã được bật trên Switch nhưng không tắt giao thức này được.

Giao thức VTP

Để thực hiện đồng bộ thông tin của cấu hình VLAN thì phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

 • Có đường trunk nối các switch lại với nhau
 • Các Switch phải cùng chung 1 miền VTP

VTP chỉ giúp đồng bộ thông tin cấu hình VLAN chứ không đồng bộ cổng. Vì vậy phải cấu hình gán cổng cho các VLAN trên Switch.

 • Giao thức Dynamic Trunking Protocol (DTP)

DTP là giao thức độc quyền của cisco dùng để thiết lập đường trunk và cách đóng gói frame VLAN (chuẩn IEEE 802.1Q hoặc chuẩn ISL) giữa 2 Switch. Có thể cấu hình đường trunk bằng tay giữa hai thiết bị chuyển mạch. Nhưng với giao thức DTP thì đường trunk được thiết lập một cách tự động. Theo mặc định thì giao thức DTP đã được bật trên các thiết bị chuyển mạch của Cisco. Giữa Router và Switch có thể cấu hình đường trunk nhưng không có giao thức này vì Router không hiểu được giao thức DTP. Người quản trị mạng có thể cấu hình trạng thái DTP trên mỗi trunk port. Các trạng thái bao gồm: on, off, desirable, auto và non- negotiate.

 • On: trạng thái này được sử dụng khi Switch khác không hiểu giao thức DTP
 • Off: trạng thái này được sử dụng khi cổng đã được cấu hình từ trước không với mục đích trở thành trunk port
 • Desirable: trạng thái này được sử dụng khi cổng Switch muốn trở thành trunk port
 • Auto: đây là trạng thái mặc định trên nhiều Switch
 • Non- negotiate: trạng thái này được sử dụng khi người quản trị muốn một loại trunk được đóng gói ISL hay IEEE 802.1Q cụ thể.

Trên phần lớn Switch giao thức DTP trên các cổng được cấu hình mặc định là auto.

VLAN Hopping

VLAN Hopping là một phương thức tấn công mạng dựa trên những yếu tố của VLAN. Attacker sử dụng VLAN Hopping khi muốn đi vòng qua các thiết bị lớp 2, lớp 3 khi trao đổi thông tin từ một VLAN này sang một VLAN khác. Ý tưởng tấn công dựa trên các trunk port trên Switch được cấu hình bất hợp lý. Mặc định, các trunk port có thể truy cập tới tất cả các VLAN. Dữ liệu truyền qua các đường trunk này có thể được đóng gói theo chuẩn IEEE 802.1Q hoặc ISL (Inter – Switch Link).

VLAN Hopping có thể được sử dụng để ăn cắp mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác từ các thuê bao mạng cụ thể. VLAN hopping cũng có thể được sử dụng để sửa đổi, làm hỏng, hoặc xóa dữ liệu, hay cài đặt phần mềm gián điệp hoặc các chương trình phần mềm độc hại khác và lan truyền virus , worms, Trojan trong mạng.

VLAN Hopping được thực hiện theo 2 cách: Switch Spoofing và Double Tagging.

 • VLAN Hopping với Switch Spoofing:

Tất cả các trunk port đều có thể truy cập tới tất cả các VLAN. Nếu Attacker kết nối vào trunk port thì Attacker sẽ thấy được tất cả các gói tin của tất cả các VLAN bằng các phần mềm Sniffer. Để tiến hành tấn công VLAN Hopping theo kiểu Switch Spoofing, Attacker sẽ gửi các gói tin được đóng gói theo các chuẩn Inter- Switch Link (ISL) hoặc 802.1Q cùng với Dynamic Trunking Protocol (DTP) , để thiết lập kết nối trunk đến Switch. Theo mặc định thì trạng thái DTP trên mỗi trunk port trên Switch đều ở chế độ auto, khi Attacker gửi DTP packet đến Switch thì Switch sẽ kết nối trunk với Attacker. Do đó, Attacker sẽ dễ dàng truy cập vào tất cả các VLAN. Attacker có thể gửi packet hoặc nhận các packet tới bất kỳ VLAN nào.

VLAN Hopping – Switch Spoofing
 • VLAN Hopping với Double Tagging:

Kiểu tấn công này lợi dụng cách thức hoạt động của Switch. Hiện nay, phần lớn các Switch chỉ thực hiện đóng gói IEEE 802.1Q. Điều này cho phép Attacker trong những tình huống cụ thể có khả năng gắn các đuôi 802.1Q (gọi là .1Q tag) vào khung. Khung này sẽ vào VLAN với đuôi .1Q đầu ra không xác định. Một đặc điểm quan trọng của kiểu tấn công VLAN Hopping Double Tagging là nó thậm chí có thể tiến hành với các cổng trunk đã được thiết lập ở chế độ off.

VLAN Hopping – Double tagging

Các biện pháp phòng chống

Cách phòng chống tấn công VLAN Hopping với Switch Spoofing: tắt tính năng trunking trên tất cả các port ngoại trừ port dùng để kết nối đến các Switch khác. Trên port trunk thì cũng tắt tính năng Dynamic trunking (DTP), chỉ cấu hình trunk tĩnh.

Cách phòng chống tấn công VLAN Hopping với Double Tagging: Kiểu tấn công này chỉ xảy ra khi native VLAN trên đường trunk trùng với VLAN mà Attacker sử dụng để tấn công. Vì thế cần cài đặt native trên các đường trunk là một VLAN không có user nào sử dụng ( không có port nào gán vào VLAN này- unused VLAN).

Tác giả : Hoàng Sơn Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here