[Pascal 2] Làm việc với biến, chương tình đầu tiên

0
455

Video

 

Ở phần 2 này, ad sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình đầu tiên trên pascal :

loading...

Bài viết

 

Một số kiểu dữ liệu chuẩn trên pascal, làm việc với biến trong pascal:

 

 

 

Pascal có hai kiểu dữ liệu chính là kiểu dữ liệu có cấu trúc và kiểu không có cấu trúc. Điển hình của kiểu không có cấu trúc là các kiểu số nguyên, số thực, kí tự, và logic.

 

 1.Kiểu nguyên

 

Kiểu

Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị

Phạm vi giá trị

Byte (dương) 1 byte Từ 0 đến 255
Integer (âm, dương) 2 byte Từ -215 đến 215-1
Word (dương) 2 byte Từ 0 đến 216-1
Longint (âm, dương) 4 byte Từ -231 đến 231-1

2. Kiểu thực

 

Kiểu

Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị

Phạm vi giá trị

Real

6 byte

0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ

10-38 đến 1038

extended

10 byte

0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ

10-4932 đến 104932

 

3. Kiểu kí tự

 

Kiểu

Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị

Phạm vi giá trị

Char

1 byte

256 kí tự trong bộ mã ASCII

4. Kiểu logic

 

Kiểu
Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị
Phạm vi giá trị
boolean
1 byte
True hoặc False

 

 

5.Khai báo biến

 

Để khai báo biến trong pascal thì ta dùng lệnh

var <ten bien> : <kieu du lieu>;

Trong đó :

var là từ khóa để khai báo biến trong Pascal

ten bien là tên biến của bạn ( ví dụ : a,b,c)

kieu du lieu là kiểu dữ liệu của biến giống trong phần 1,2,3,4

 

6. In kết quả ra màn hình

 

Để in kết quả ra màn hình trong pascal thì bạn dùng lệnh write hoặc writeln

Nếu phần cần in là một string ( chuỗi kí tự ) thì bạn cần đặt chuỗi trong dấu ngoặc đơn, các chuỗi và phép tính phải cách nhau bởi dấu phẩy. Để in ra kết quả của một phép toán thì ta gõ thẳng phép toán trong lệnh write() hoặc writeln() mà không cần dấu đóng mở ngoặc đơn.

Ví dụ :

  • in ra màn hình tổng hai số a+b: writeln(‘Tong hai so la ‘,a+b); hoặc writeln(a+b);
  • in ra màn hình chuỗi abc ; writeln(‘abc’);

 

7. Dừng màn hình để xem kết quả

 

Sau khi pascal thực hiện biên dịch và chạy chương trình, nếu bạn không dừng màn hình thì lập tức sau khi bấm chạy, màn hình chỉ nháy và đưa bạn về màn hình soạn thảo tiếp tục, để thấy được kết quả theo thời gian mong muốn của bạn, bạn cần 1 lệnh readln. Lệnh readln này có tác dụng dừng màn hình, đợi bạn ấn phím enter rồi mới tiếp túc chạy chương trình.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here