[Pascal 3] Các lệnh nhập xuất cơ bản trong Pascal

0
1926

Ở part 3 trong series pascal cơ bản này, ad sẽ nói thêm về các thủ tục, các lệnh vào ra trong pascal

loading...

Học pascal

 

Phần 1; Lệnh nhập dữ liệu

-Lệnh Read(biến 1, biến 2,…..);
Nhập dữ liệu từ bàn phím và không xuống hàng.
– Lệnh readln(biến 1, biến 2,….);
Lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím và đưa con trỏ xuống hàng tiếp theo.
– Lệnh READLN
Lệnh này không có đối số, đây là thủ tục dừng màn hình để xem kết quả, nếu không có lệnh này, khi chạy chương trình, màn hình chỉ nháy và đưa bạn về màn hình soạn thảo ngay sau đó.

Một số thủ tục, hàm nhập phím đặc biệt của Pascal ( cả turbo pascal và free pascal)

 • Hàm READKEY trả về giá trị là kí tự nhận vào từ bàn phím ngay từ khi bạn gõ phím mà không cần gõ phím ENTER và kí tự không hiển thị lên màn hình.
  Ví dụ : câu lệnh đọc một kí tự từ bàn phím và nhập nó vào biến kí tự CH
  CH:=READKEY;
  Hàm này có những thuận tiện của riêng nó nhưng đồng thời thì nó cũng còn tồn tại một sô khuyết điểm mà ta cần lưu ý.Ví dụ trong trường hợp bạn phải đọc một kí tự CH để quyết định một nhiệm vụ nào đó ( phần này AD sẽ giải thích thêm ở sau ), mà chúng ta lại dùng bằng cách CH:=READKEY thì ta gõ một phím bất kfi nào đó, máy sẽ không hiện ra kí tự vừa gõ và làm luôn công việc tiếp theo, không chờ ấn enter
 • Hàm KEYPRESSED
  Có kiểu boolean, trả về giá trị TRUE nếu bộ đệm bàn phím có chứa kí tự gõ vào mà chưa được lấy ra xử lí, FALSE sẽ không có kí tự nào được gõ vào.

Phần 2: Lệnh xuất dữ liệu

 • Lệnh Write() Xuất dữ liệu và không đưa con trỏ xuống dòng
 • Lệnh writeln() xuất dữ liệu và đưa con trỏ xuống dòng
 • lệnh write : không có tham số, dùng để xuống dòng mà không xuất dữ liệu
 • Lệnh writeln(I:n) ; xuất biến I ra màn hình, số cuối cùng của biến I sẽ bắt đầu tại cột thứ n trên màn hình, tính từ bên trái qua phải
  -Lệnh write(‘…’) ; hiển thị phần nội dung bên trong dấu ngoặc ra ngoài màn hình
  -Lệnh writeln(R:n:m); Xuất giá trị của số thực ra màn hình tại vị trí cột n với giới hạn là m chữ số thập phân và tự làm tròn.
  Ví dụ có số X=15,2356789
  writeln(‘Gia tri cua X la’,X:3:2); thì sẽ đưa ra giá trị của X là : 15,24

Các thủ tục in ra màn hình của Pascal

( Một số lệnh cơ bản )
-Lệnh Uses Crt: với crt là unit chứa các thủ tục trình bày màn hình
– Lệnh GOTOXY(X,Y) Đưa con trỏ màn hình vào tọa độ X,Y của màn hình, X là tọa độ cột, Y là toạn độ dòng, cột tính từ 1 đến 80 còn dòng tính từ 1 đến 25 ( Vì màn hình được chia thành 80 cột và 25 dòng)
Ví dụ : GOTOXY(10,4);
-Lệnh CLRSCR ; clear screen : lệnh này giúp xóa màn hình và sau khi xóa màn hình, con trỏ mặc định sẽ ở vị trí 1,1
-Lệnh CLREOL : Clear end of line : xóa các kí tự nằm bên phải dấu nhắc ( curso) đến cuối dòng.
– Lệnh SOUND(Hz) : cho máy phát ra âm thanh với tần số Hz
– Lệnh NOSOUND: thủ tục này giúp ta tắt âm thanh vừa phát
-Lệnh DELAY(ms) Cho thực hiện lệnh trong thời gian ms rồi sau đó tự kết thúc nó.
– Lệnh RANDOM(n) trả về giá trị bất kì trong phạm vi từ 0 đến n-1
– Lệnh Randomize ; khởi động chế độ ngẫu nhiên ( phần này có thể áp dụng vào thiết kế game)
– Lệnh TEXTCOLOR(color) thiết lập màu chữ cho văn bản ở màn hình xuất ra của pascal, màu là số nguyên có thể nhận từ 0 trở đi, tùy loại màn hình thì số lớn nhất có thể thay đổi không cố định
VD
0; đen
4: đỏ

8 darkgrey

1 blue

2 green,

3 cyan,

5 mageta

6 brown
7 light gray

0 lightblue

10 lightgreen

11 lightcyan
12 lightred

13 lightmagenta

14 yellow

15 white
Nếu ta đặt giá trị color lớn hơn 16 thì máy sẽ lấy giá trị color:=color MOD 16
Nếu đặt color lớn hơn 127 thì máy sẽ lấy giá trị color:= color MOD 16 và có thuộc tính nhấp nháy ( cũng có thể sử dụng lệnh Blink để tìm hiểu )

Phần bài tập AD sẽ để trong bài viết nhé,
Bài 3 đến đây là kết thúc, chào mọi người
nhớ subscribe nhé ^^

 


 Bài tập

 

Viết ra màn hình bốn chữ Pascal ở bốn vị trí khác nhau với màu khác nhau

 

Cùng làm và đưa ra đáp án để AD chữa nhé ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here