Messing With Metasploit

0

Một số hướng dẫn cơ bản để thấy được sức mạnh của công cụ metasploit

  • Setup & run a exploit.
  • Sử dụng công cụ nmap có sẵn để scan website.
  • Sử dụng db_autopwn (để exploit  masses!)
  • Thu thập thông tin về target
  • Xem, tải và upload file
  • Run scripts
  • Tạo và sử dụng backdoor cơ bản.

Công cụ cần thiết

  • Metasploit Framework ( có sẵn trên Kali Linux 2.0)
  • Target: winxp sp0/1

Phần mềm

Name: Metasploit

Version: 3.3.3

Home Page: http://www.metasploit.com/

Download Link: http://www.metasploit.com/framework/download/

Các lệnh thực hiện:

Vì code gõ vào đây ko tiện nên mọi người sang đây xem nhé

http://pastebin.com/raw/aG3WykWS

Video sẽ được ad update sau

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.