Khai báo và giá trị các phần tử trong mảng C++

0
281

Trong bài viết về khai báo và khởi tạo giá trị các phần tử trong mảng trong C++ này, ad sẽ nói về cái này :V tất nhiên rồi 😀

phạm vi của biến

loading...

Bắt đầu nhé

Cách khai báo mảng trong C++:

Giống như một biến, một mảng có thể được khai báo rất đơn giản như sau:


kiểu_dữ_liệu tên_mảng [số_phần_tử];

  • Kiểu dữ liệu bạn có thể tự định nghĩa hoặc dùng kiểu có sẵn trong C++
  • Tên mảng được đặt tên cùng quy tắc với tên biến, xem thêm tại : https://anonymousvn.org/indentifier-keyword-comment-trong-c.hav
  • Số phần tử dương và là số nguyên

Ví dụ :

Khai báo mảng int tên là demo với 5 giá trị như sau


int demo [5];

Lưu ý

Đây là khai báo tĩnh nên số phần tử phải là hằng số, vì máy sẽ cấp phát đúng với số ô nhớ được khai báo.


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
const int a = 6;
int b = 6;
int c[a]; // Khong bao loi, vi a là hang so.
int d[6]; // Khong bao loi, vi 5 là hang so.
int e[b]; // Bao loi, vi b khong la hang so.
}

Khởi tạo giá trị cho phần tử mảng trong C++:

Sau khi khai báo, mặc định giá trị của phần tử sẽ là giá trị rác trừ khi đó là mảng static, thì phần tử sẽ mang giá trị 0 sau khi khởi tạo. Ví dụ khi khai báo:


static int a[5];

Sau khi khai báo như trên ta sẽ được mảng có tên là a gồm 5 giá trị 0 😀

Cách khởi tạo ngay khi khai báo:


kiểu_dữ_liệu tên_mảng [số_phần_tử] = {giá_trị_1, giá_trị_2, giá_trị_3...};

Ví dụ

khi khai báo


int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

ta được mảng a với các giá trị a[0], a[1], a[2], a[3], a[4] có giá trị lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5.

 

Lưu ý

  • Không được để số phần tử trong dấu {…} lớn hơn số_phần_tử của mảng.
  • Nếu khai báo số phần tử nằm trong {…} ít hơn số_phần_tử của mảng, các phần tử còn lại mặc định sẽ bằng 0
  • Có thể khai báo một mảng và gán giá trị cho nó khi không biết trước số lượng, ta chỉ cần bỏ đi phần số_phần_tử.

Cách khởi tạo sau khi khai báo mảng

Đơn giản thôi mà :


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[3];
a[0] = 0;
a[1] = 2;
a[2] = 3;
}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here