[Học HTML 3] Các thẻ trong HTML

2
240

Học HTML

1.Tất cả tài liệu HTML bắt đầu bằng <!DOCTYPE html>

Phần thân tài liệu bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>

Phần thấy được của tệp html thì bắt đầu bằng thẻ <body> và kết thúc bằng thẻ </body>

(Thẻ là gì thì ad đã nói ở bài trước, mọi người có thể xem lại https://anonymousvn.org/cac-thanh-phan-chinh-html/#1The_HTML_HTML_Tags )

 

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>

2.THẺ HEADING

Thẻ Heading bắt đầu từ h1 cho đến h6 với các kiểu chữ nhỏ dần dùng để đặt tiêu đề cho bài viết, đầu mục của các đoạn. Bắt đầu từ h1 là to nhất, sau đó nhỏ dần đến h6.

 

Ví dụ

<h1>This is a heading</h1>

<h2>This is a heading</h2>

<h3>This is a heading</h3>

 

3. ĐOẠN VĂN TRONG HTML

Một đoạn văn trong HTML thì được xác định bằng thẻ <p>. Thẻ này có thể không cần thẻ kết thúc </p> nhưng theo mình các bạn vẫn nên cho vào, vì mình đang học html cơ bản, việc cho vào sẽ giúp các text editor chia ra dễ dàng các lệnh ghép để thuận tiện hơn cho việc sửa lỗi.

Ví dụ:

<p>This is a paragraph.</p>

<p>This is another paragraph.</p>

4. ĐƯỜNG DẪN TRONG HTML ( HTML LINKS)

 

Đường dẫn trong html được xác định bằng thẻ <a>. Sau đó là đến một số thuộc tính tùy biến khác.

 

Ví dụ:

<a href="https://anonymousvn.org/">This is a link</a>

Phần liên kết đích được đặt trong thuộc tính href và đặt trong cặp dấu nháy kép.

Trong phần THIS IS A LINK là phần chữ hiển thị thay thế cho đường link ( Phần này chắc mọi người đã biết mình không nói thêm nữa

5.CHÈN ẢNH VÀO HTML

Để chèn được ảnh vào html thì bạn dùng thẻ <img>

Nguồn của ảnh để trong thẻ <src>, tên thay thế để trong thẻ <alt>, phần kích thước của ảnh thì để trong width và high

 

Ví dụ:

<img src="123.jpg" alt="anonymousvn.org" width="104" height="142">

Các thuộc tính trong thẻ AD sẽ nói thêm trong phần sau.

6.THÀNH PHẦN TRONG THÀNH PHẦN HTML

Trong HTML, một thành phần này có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phần khác.

Một tài liệu html đơn giản luôn bao gồm các thành phần này nằm trong thành phần khác

Ví dụ sau đây có 4 thành phần html

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>

7.BỂN TRONG THẺ HTML

Thẻ HTML xác định toàn bộ thành phần bên trong, có thể mở đầu là <html> và kết thúc </html> như đã nói ở trên

Thành phần bên trong thẻ html lại là một số thẻ thành phần khác.( Thẻ <body>)

Ví dụ:

<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html></pre>

8.ĐỪNG QUÊN THẺ KẾT THÚC

Một số thành phần có thể vẫn hiển thị đúng nếu bạn quên thẻ kết thúc nhưng AD khuyên bạn nên cho thêm thẻ kết thúc để việc hiển thị và sửa lỗi sau này dễ dàng hơn

9.THẺ HTML TRẮNG

Một thẻ html mà không có phần content thì được gọi là thẻ html trắng.

Ví dụ thẻ <br> là một thẻ html trắng ( thẻ <br> là một thẻ để ngắt dòng)

Thẻ <br> có thể kết thúc như sau : <br/>

Trong HTML5, không yêu cầu bạn phải có kết thúc cho các thẻ html trắng, nhưng để thuận tiện cho việc tạo XML thì tốt nhất bạn nên kết thúc tất cả các thẻ của mình.

Ngoài ra còn có các thẻ như <img>, <input>,….

 

Lời khuyên :

Theo AD, khi học html, bạn nên dùng tất cả các kí tự chữ thường. Mặc dù bạn vẫn có thể dùng <P> thay cho <p>. Trong html5 không yêu cầu điều này nhưng trong HTML4 và XHTML thì có. Và Trong series này, AD sẽ luôn dùng kí tự chữ thường.

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here