[Học c++]Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và biến trong C++

3
550

Chắc các bạn đã biến biến là một yếu tố rất quan trọng trong ngôn ngữ lập trình, và bất cứ ngôn ngữ lập trình nào và kể cả khi học C++ thì đều có thể khai báo và sử dụng biến cho nên việ hiểu rõ thế nào là biến, bản chất và cách sử dụng của biến là cực kì quan trọng cho việc ứng dụng viết các chương trình sau này. Nếu đọc qua bài này mà bạn chưa hiểu C++ là gì hay chưa có VS C++ thì vui lòng đọc qua 2 bài này để hiểu thêm :

https://anonymousvn.org/gioi-thieu-visual-studio.hav : Giới thiệu về Visual Studio

loading...

https://anonymousvn.org/huong-dan-cai-dat-vs.hav : Hướng dẫn cài đặt Visual Studio

Biến là gì và tên biến là gì ._. ?

 

Mỗi người có một cách hình dung khác nhau về định nghĩa tên biến cũng như biến để học C++ được tốt hơn. Còn với ad, ad thường định nghĩa nó như là một cái gì đó đại diện cho những gì mà chúng ta sử dụng trong chương trình. Sau đó, những giá trị được gán cho biến sẽ lưu vào một vùng nhớ trên máy tính (mà cụ thể là trên RAM). Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản: Biến là một khối vùng nhớ trên máy tính,chứa giá trị cần của chương trình, có thể được thiết lập sẵn hoặc được gán. Mỗi biến sẽ cần một định danh ( Indentifie- nếu bạn chưa hiểu định danh là gì thì nên đọc qua bài này trước: https://anonymousvn.org/indentifier-keyword-comment-trong-c.hav)– tên biến, tất nhiên là để xác định và phân biệt giữa biến này với biến khác.

Một tên biến hợp lệ là một chuỗi thỏa mãn tất cả những yếu tố sau đây:

  • Chỉ bao gồm một hay nhiều chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới.
  • Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Không được bắt đầu bằng chữ số.
  • Không được trùng với các keyword như: break, continue, friend, public… tham khảo thêm tại Identifier – Keyword – Comment :: https://anonymousvn.org/indentifier-keyword-comment-trong-c.hav

LƯU Ý

  • C++ phân biệt in hoa và in thường. Ví dụ: Var, var, VAR sẽ được tính như ba biến khác nhau.
  • Tên biến phải mang một ý nghĩa nhất định, điều này là không bắt buộc nhưng nó sẽ cho bạn thấy việc đặt tên biến phù hợp và dễ nhớ nhất sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và dễ dàng debug như thế nào 🙂 Hãy cố gắng tập các thói quen tốt để có một chương trình với code nhẹ nhàng nhất.

Kiểu dữ liệu của biến trong C++

 

Khi nhắc tới một biến ngoài tên ra thì biến còn bắt buộc có giá trị, tùy vào giá trị mà bạn muốn thì bạn có thể lựa chọn kiểu dữ liệu sao cho phù hợp với biến. Kiểu dữ liệu sẽ mô tả một đại lượn có trong biến. Dữ liệu, hay giá trị của một biến thực ra cũng chỉ là một dãy số nhị phân được lưu trên vùng nhớ mà biến đó được cấp. Nhưng cách mà mỗi kiểu dữ liệu được hiểu sẽ khác sau và phụ thuộc vào NNLT riêng biệt

Ví dụ khi đọc một số nhị phân; cùng là một dãy số 1111, nhưng nếu đọc theo kiểu số nhị phân không dấu sẽ được giá trị 15, còn đọc theo kiểu số nhị phân có dấu thì sẽ được giá trị -1.

Bên cạnh đó, biến của một kiểu dữ liệu khác nhau còn chiếm những vùng nhớ khác nhau tùy thuộc hệ điều hành và loại NNLT, với những chương trình nhỏ có thể bạn không thấy được sự quan trọng của việc giới hạn cho giá trị biến nhưng khi viết những chương trình cồng kềnh thì bạn có thể phân biệt được tốc độ xử lí khác nhau một trời một vực..

Đây là bảng liệt kê các kiểu dữ liệu và kích thước tương ứng của chúng trong C++

KIỂU DỮ LIỆU KÍCH THƯỚC – BYTES (32bits) MÔ TẢ
bool 1 Kiểu Boolean – chân trị, chứa giá trị true hoặc false.
char 1 Kiểu ký tự, giá trị là số nguyên.
int 4 Kiểu số nguyên có dấu.
unsigned int 4 Kiểu số nguyên không dấu (chỉ có giá trị dương).
float 4 Kiểu số thực – dấu chấm động độ chính xác đơn.
double 8 Kiểu số thực – dấu chấm động độ chính xác kép.

Khai báo và khởi tạo biến để học C++

C++ yêu cầu mọi biến phải được khai báo trước khi sử dụng. Không giống như PHP khai báo lúc nào cũng được

Khai báo một biến tức là thông báo với trình biên dịch rằng đã có một biến với kiểu dữ liệu và tên biến đã được người dùng xác định để cho NNLT  cấp phát tên và vùng nhớ cho chúng. Để khai báo biến trong C++, ta dùng cú pháp đơn giản sau:


kiểu_dữ_liệu tên_biến;

Kiểu dữ liệu ở đây có thể là kiểu dữ liệu có sẵn trong C++, tuy nhiên học C++ đã được một thời gian thì bạn có thể sẽ có thêm kinh nghiệm để khai báo và định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu mới giúp việc học C++ thêm thú vị hơn rất nhiều. Có thể khai báo một biến hoặc nhiều biến một lúc với tên biến cách nhau bởi dấu phẩy như sau:


int a;
char b, c;
float d, e, f;

Sau khi khai báo một biến xong, nó vẫn chưa được gán giá trị, để gán giá trị cho một biến bạn dùng như sau:


int number = 5;
char letter('b');

Hoặc cũng có thể khởi tạo giá trị sau khi khai báo như sau:


int number1, number2;
char letter;

number1 = 5;
number2 = 8;
letter = 'b';

// Tinh toan co ban tren bien
int sum1 = number1 + 6;
int sum2 = number1 - number2;

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here