Hằng Trong C++

0
274
hằng trong C++
hằng trong C++

Giới thiệu hằng trong C++

Trong quá trình viết chương trình, đôi khi ta muốn khai báo giá trị cho một biến và giá trị này sẽ không thay đổi lúc đó ta cần dùng “hằng” (constant).

Hằng trong C++ là gì?

Hằng (constant) -dịch nôm na là kiên định: nhưng ở đây ta hiểu đó là một thứ sẽ không thể thay đổi, có những thứ mà ta sử dụng nhiều lần trong lập trình nhưng giá trị của nó vẫn được giữ nguyên chẳng hạn như số PI, số phút trong một giờ hay vận tốc của ánh sáng.

loading...

Cách khai báo hằng trong C++

Trong C++, chúng ta có thể khai báo hằng bằng cách sử dụng từ khóa const hoặc sử dụng preprocessor definition.

Từ khóa const ( viết tắt của constant)

Chúng ta có cú pháp như sau:


const <kiểu dữ liệu> <tên biến> = <giá trị>;

hoặc


<kiểu dữ liệu> const <tên biến> = <giá trị>;

Ta lấy ví dụ chương trình tính chu vi hình tròn, với PI là một hằng số:


#include <iostream>
using namespace std;

const double p = 3.141592654;

int main()
{
double bk = 10; // bán kính của hình tròn
double chuvi; // Chu vi hình tròn

chuvi = 2 * P * bk;
cout << chuvi;

return 0;
}

nên nhớ trong C++ phân biệt chữ hoa và chữ thường trong tên biến, tức là chuvi và Chuvi sẽ là 2 biến khác nhau, đọc thêm tại :https://anonymousvn.org/hoc-c-bien-va-kieu-du-lieu-trong-c.hav

Sau khi sử dụng từ khóa const, nếu trong chương trình sử dụng làm thay đổi giá trị của const thì sẽ báo lỗi.

Preprocessor definition

Chúng ta khai báo như sau:


#define <tên hằng> <giá trị>

Chương trình trên có thể viết lại theo kiểu sau đây:


#include <iostream>
using namespace std;

#define P 3.14

int main()
{
double bk = 10; // Bán kính
double chuvi; // Chu vi

chuvi = 2 * P* bk;
cout << chuvi;

return 0;
}

Lưu ý:

Dòng #define P 3.14 không phải là một dòng code thông thường trong ngôn ngữ C++ nên nó sẽ không đi theo dấu chấm phẩy (;) ở cuối. Trong các bài sau, ad sẽ nói rõ hơn về preprocessor và cách sử dụng sao cho tốt

 

Một số chương trình cơ bản C++: Một số chương trình cơ bản

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here