Hàm là gì trong C++

1
364

Giới thiệu về bài viết

Một lập trình viên của bất cứ ngôn ngữ lập trình nào chắc cũng không mấy xa lạ về định nghĩa làm là gì. Tuy nhiên với những người mới bắt đầu làm quen với lập trình, những thứ cơ bản nhất cũng trở thành những thứ xa lạ nhất vậy nên trong bài viết này ad sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu xem hàm là gì?

phạm vi của biến

loading...

Tiền đề bài viết hàm là gì

Có nhiều bạn có ib hỏi ad lệnh return là gì ? dùng nó khi nào hay tham trị là gì, vậy nên ad quyết định viết bài này

Vậy định nghĩa hàm là gì?

Hàm có thể được định nghĩa như là một chương trình con trong cả tổng thể chương trình lớn. Hàm có thể nhận (hoặc không nhận) các giá trị của đối số và trả lại chương trình ( cũng có thể không ) một giá trị nào đó mà chương trình cần.

Giả sử bạn có 2 số 1 và 2, truyền vào cho nó một hàm mà bạn được giá trị là 3 thì hàm này được gọi là hàm tính tổng, nếu giá trị là 2 thì hàm tính tích, tương tự như vậy.

Một chương trình C++ thường bao gồm các hàm, trong đó hàm main() là hàm quan trọng nhất và nó được gọi đầu tiên, khi kết thúc chương trình cũng là lúc hàm main kết thúc.

Hàm giúp cho bạn phân loại chương trình từ một chương trình to thành nhiều chương trình nhỏ thuật tiện cho thay đổi và sửa chữa.

Ví dụ 1: nếu bạn không dùng hàm


#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
// Trung bình cộng của 2 và 4
cout << (2 + 4)/2.0;
// Trung bình cộng của 1 và 5
cout << (1 + 5)/2.0

return 0;
}

Ví dụ 2: Nếu bạn dùng hàm


#include <iostream>
using namespace std;

// bước định nghĩa cho hàm
double avg(int x, int y)
{
return (x + y)/2.0;
}

int main()
{
// Trung bình cộng của 2 và 4
cout << avg(2,4);
// Trung bình cộng của 1 và 5
cout << avg(1,5);

return 0;
}

 

Tính đặc trưng

  • Được truy vấn từ hàm main(), có thể là từ hàm khác hoặc thậm chí từ chính nó.
  • Để truyền tham số thì : theo tham trị hoặc theo tham chiếu
  • Hàm không được lồng vào nhau như vòng lặp

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here