Browsing Category

Hacking- Cracking

Các TUT về Hack

Memcrashed Và NTP DDOS Có Gì Giống Nhau

Gần đây có xẩy ra một vụ ddos khá lớn sử dụng lỗ hổng trên memcacher nó được đặt tên là Memcrashed tuy có vẻ lớn nhưng cách thức tấn công thì khá cũ thực ra trước đây đã có một cách dùng NTP- network time protocol để ddos sập rất nhiều dịch…