Hack Wifi dễ dàng hơn với Lazy Script

2

Các công cụ hack Wifi đang ngày càng trở nên dễ tìm và dễ dùng đối với người mới bắt đầu, và như tiêu đề, LAZY script không chỉ là tool hack wifi mà nó là một framework chứa rất nhiều tool. Nó có thể dễ dàng bắt được gói tin WPA handshake, thêm nữa là Lazy Script đúng với tên của nó, lazy, dễ tải, dễ cài, dễ phân tích 😀 Lười cũng làm được 😀

Đây là video của NullByte về script này dành cho bạn nào có khả năng nghe hiểu tiếng Anh.

Attack Frameworks

Hầu hết các công cụ hack Wi-Fi mới dựa trên nhiều khung thực hiện cơ bản giống nhau, và các kịch bản tự động hóa bằng các công cụ quen thuộc khác như Airplay-ng thường được gọi là các framework. Cácframework này sẽ thực hiện tổ chức hành động, công cụ để tối ưu cho người sử dụng.

Một ví dụ của các công cụ này là các chương trình tích hợp các công cụ quét như Airodump-ng, công cụ tấn công như WPS Pixie-Dust và các công cụ bẻ khóa như Aircrack-ng để tạo method tấn công rất dễ làm và dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu. Kết quả của việc sử dụng thành thạo framework mang lại rất tốt, thậm chí nếu thành thao thì kết quả còn hơn cả làm thủ công.

Đọc thêm

Lazy Script chỉ giúp chúng ta lười đi

Đúng như tên gọi Lazy của nó, Lazy Script tích hợp khá nhiều công cụ bên trong giúp chúng ta lười hơn mà vẫn được việc. Các công cụ cơ bản như xem IP gateway, MAC address hay tool giúp tìm ra toàn bộ máy đang dùng là ARP Scanner cũng được tích hợp vào tool và có thể dễ dàng truy cập qua Menu.

Các submenu nhỏ được chia thành từng phần theo chức năng của chúng. Những cái quan trọng nhất như là handshakes, WPS PIN attacks, WEP attacks, MitM attacks được liệt kê ở đây. Những menu có màu đỏ nghĩa là bạn chưa cài đặt nó. Để cài đặt thì bạn gõ số rồi gõ “install” để tiến hành cài đặt. Ví dụ :

Tool is not installed. To install it type 'install'.
install
Installing Dagon
Tool by Ekultek
Cloning into 'dagon'...
remote: Counting objects: 1236, done.
remote: Total 1236 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1235
Receiving objects: 100% (1236/1236), 319.35 KiB | 1.76 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (666/666), done.
Collecting pysha3==1.0.2 (from -r requirements.txt (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c5/bb/7d793dfab828e01adb46e3c5976fe99acda12a954c728427cceb2acd7ee9/pysha3-1.0.2-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl (127kB)
100% |██████████████████████████████| 133kB 1.5MB/s
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line2))
Collecting colorlog==2.10.0 (from -r requirements.tx (line 3))
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/61/ff/d6337d488739c1a7ade37f736880e44717bcb0e7cea178c17774a4a93700/colorlog-2.10.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: passlib=1.7.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line4))
Collecting bcrypt==3.1.3 (from -r requirements.txt (line 5))
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a6/da/5d7ac371b4c9a8ac9e8ea62cff7c090e9d7d7b7ea3f2ad8b8c8da65db058/bcrypt-3.1.3-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl (57kB)
100% |██████████████████████████████| 61kB 9.9MB/s
Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from bcrypt==3.1.3->-r requirements.txt (line 5))
Collecting cffi>=1.1 (from bcrypt==3.1.3->-r requirements.txt (line 5))
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/14/dd/3e7a1e1280e7d767bd3fa15791759c91ec19058ebe31217fe66f3e9a8c49/cffi-1.11.5-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl (407kB)
100% |██████████████████████████████| 409kB 2.1MB/s
Collecting pycparser (from cffi>=1.1->bcrypt==3.1.3->-r requirements.txt (line 5))
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8c/2d/aad7f16146f4197a11f8e91fb81df177adcc2073d36a17b1491fd09df6ed/pycparser-2.18.tar.gz (245kB)
100% |██████████████████████████████| 256kB 2.8MB/s
Building wheels for collected packages: pycparser

Các bước cài đặt Lazy Script

Bước 1: Cập nhật Kali Linux

Để sử dụng được script này, bạn cần câp nhật lên phiên bản mới nhất của Kali Linux. Để cập nhật toàn bộ Kali Linux, bạn cũng có thể gõ lệnh sau :

apt update
apt upgrade

Tất nhiên hai lệnh trên cần được chạy với quyền root, cái này mình không cần nói nữa nhé 😀

Bước 2 : Tìm tên Adapter mạng của bạn

Để sử dụng được, bạn cần chuyển adapter mạng qua chế độ monitor, và cần cung cấp tên adapter cho tool.

Để xem được tên bạn gõ như sau :

iwconfig wlan0 mode monitor
ip a

Bước 3: Tải và cài đặt Lazy Script

Cái đặt cái tool tên là Lazy cho nên nó cũng rất là lazy luôn.

cd
git clone https://github.com/arismelachroinos/lscript.git
cd lscript
chmod +x install.sh
./install.sh

Gõ xong như vậy đợi chạy xong là bạn đã có cái Lazy này rồi 😀 Sau khi chạy xong, bạn mở một Terminal mới và gõ : để khởi chạy script này, chấp nhận các promt mà nó hỏi bạn trong lần đầu tiên.

Khi đến bước cài đặt interfaces, nó sẽ yêu cầu bạn nhập tên adapter vào, bạn nhập tên đã lấy được ở bước 2 vào đây.

Bước 4: Sử dụng một số công cụ network cơ bản trong Lazy Script

Trước hết, công cụ hack Wifi Lazy Script cung cấp cho chúng ta tool cơ bản nhất để xem được thông tin về mạng Wifi mà chúng ta đang kết nối ( cũng giống như hầu hết các tool khác đều có chức năng xem thông tin mạng Wifi). Gõ và Lazy Script sẽ hiển thị thông tin mạng local.


Local IPs:
eth0 = 192.168.86.42

Gateways:
eth0 = 192.168.86.1
Press any key to go back...

Tool hack Wifi Lazy Script cũng cung cấp cho bạn tool quét các thiết bị khác xung quanh thiết bị chính. Các lệnh như là :

 • if: chạy lệnh này sẽ hiển thị các mạng Wifi có sẵn xung quanh.
 • 1: Mở wlan0 ( Bấm d1 để tắt)
 • 2: Mở wlan0mon ( Bấm d2 để tắt)
 • 3: Random MAC hoặc set một giá trị cụ thể cho MAC
 • 7: Hiển thị IP public của máy bạn ( IP mà các trang website sẽ bắt được khi bạn duyệt web)
 • 19: Xác định cơ bản chính xác vị trí của IP
 • scan : Chạy ARP scan để tìm thiết bị xung quanh.
 • start: bắt đầu chế độ monitor
 • stop: ngừng monitor

Bước 5 : Tìm hiểu và cài thêm plugin cho công cụ hack wifi Lazy Script

Một phần rất hay của tool hack wifi Lazy Script đó là chúng ta có thể cài thêm tool mới dễ dàng. Để demo thì trong bài viết này, mình sẽ tiến hành tải Pupy, một Python-based RAT giúp chúng ta có thể kiểm soát được máy một người dùng khác trong mạng. Bấm số  để hiển thị list các tool hack wifi trong Lazy Script. Ở menu này, các tool được chia nhỏ thành nhiều danh mục khác nhau tiện cho việc quản lí và cài đặt.

 • 1 – Wi-Fi tools (công cụ hack mạng Wifi).
 • 2 – Remote access (công cụ tấn công máy khác từ xa).
 • 3 – Information gathering (công cụ thu thập dữ liệu người dùng hoặc website).
 • 4 – Website tools (công cụ khai thác lỗ hổng bảo mật website).
 • 5 – Other (một vài tool thú vị khác)

Để tải Pupy thì bạn chọn option 2, chọn tiếp tùy chọn số 3 ở menu sổ ra các công cụ hack wifi. Tiếp đó bạn gõ : install  để xác thực và Lazy script sẽ làm nốt cho bạn.

Tool is not installed. To install it type 'install'.
install
Installing Pupy
Tool by n1nj4sec
Cloning into 'pupy'...
remote: Counting objects: 16472, done.
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 16472 (delta 20), reused 47 (delta 20), pack-reused 16416
Receiving objects: 100% (16472/16472), 27.77 MiB | 4.99 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (11706/11706), done.

Sau khi script cài xong bạn chọn lại tùy chọn 3 để sử dụng Pupy. Như vậy là xong.

1) Generate a payload
2) Start listener
b) Go back
00) Main menu
0) EXIT

Ngoài các công cụ mình giới thiệu thì Lazy Script còn rất nhiều các công cụ hack wifi mạnh mẽ khác trên máy tính đang đợi bạn khám phá. Hãy comment hoặc chia sẻ bài viết nếu bạn thấy nó hay.

Chúc bạn thành công 😀

 

2 Comments
 1. […] Hack Wifi dễ dàng hơn với Lazy Script […]

 2. […] Xem thêm : Hack Wifi dễ dàng với Lazy Script […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.