Home Tin tức Facebook hỗ trợ việc chia sẻ các hình ảnh chi tiết vật thể 3D trở nên dễ dàng hơn