Cấu Trúc Switch … Case Trong Ngôn Ngữ C++

0
422

Giới thiệu cấu trúc switch…case

Thôi trong bài viết này ad bỏ qua phần giới thiệu về cấu trúc switch…case luôn nha :V

Cấu trúc switch…case trong C++

Switch sẽ so sánh một biểu thức với một dãy các giá trị có kết quả đều là số nguyên,đôi khi là các kí tự và hằng. mỗi giá trị sẽ được gọi là case label (nhãn trường hợp) trong switch, điều này giải thích tại sao switch lại đi với case ( ở đây là case of). Ngoài ra, còn có một giá trị đó là default label (nhãn mặc định), giá trị này có thể có hoặc không và nó thường bao gồm tất cả các giá trị không nằm trong case.

loading...

Cú pháp của switch…case

Bạn khai báo với cú pháp như sau:


switch (giatri0)
{
case giatri1:
{
cau lenh 1;
break;
}
case giatri2:
{
cau lenh 2;
break;
}
.
.
.
case giatriN:
{
caulenhN;
break;
}
default:
{
cau lenh;
}
}

Ví dụ:


#include <iostream.h>
using namespace std;

int main()
{
int thang;
cout << "thang: " << endl;
cin >> thang;

switch (thang)
{
case 1:
{
cout << "thang 1" << endl;
break;
}
case 2:
{
cout << "thang 2" << endl;
break;
}
case 3:
{
cout << "thang 3" << endl;
break;
}
case 4:
{
cout << "thang 4" << endl;
break;
}
case 5:
{
cout << "thang 5" << endl;
break;
}
case 6:
{
cout << "thang 6" << endl;
break;
}
case 7:
{
cout << "thang 7" <<endl;
break;
}
case 8:
{
cout << "thang 8" << endl;
break;
}
case 9:
{
cout << "thang 9" << endl;
break;
}
case 10:
{
cout << "thang 10" << endl;
break;
}
case 11:
{
cout << "thang 11" << endl;
break;
}
case 12:
{
cout << "thang 12" << endl;
break;
}
default:
{
cout << "gia tri ban vua nhap khong phai la mot thang" << endl;
}
}

return 0;
}

Nguyên tắc hoạt động của switch…case

Biểu thức trong switch sẽ được tính toán sau đó so sánh với case đầu tiên, nếu thỏa mãn thì sẽ thực hiện các lệnh trong case này, nếu không sẽ tiếp tục xét tới các case sau, nếu ko có case nào thỏa mãn thì sẽ đi đến default ( nếu có)

Sơ đồ như sau:

Cấu trúc switch…case

Một số lưu ý :

  • Các giá trị trong case phải cùng giá trị với giá trị trong switch.
  • Số lượng case là tùy ý nhưng chỉ có 1 case default duy nhất.
  • Giá trị của các case phải khác nhau.
  • Từ khóa break có thể bỏ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here