Cấu Trúc If … Else Trong Ngôn Ngữ C++

3
2644

Cấu trúc c++: giới thiệu

 

Trong quá trình viết các chương trình, bài toán của chúng ta thường xuất hiện các trường hợp khác nhau và để xử lí chúng thì trong các ngôn ngữ lập trình có một cấu trúc gọi là cấu trúc rẽ nhánh và trong C/C++ đã cung cấp cho chúng ta cái đó. Trong bài này, ad và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu “Cấu trúc if…else” trong cấu trúc c++

loading...

 Cấu trúc if…else

Cấu trúc này trong C++ thường có 2 phần.Phần đầu tiên sau từ khóa if chứa một biểu thức, tiếp đó là một dãy các lệnh . Phần thứ hai là từ khoá else, các câu lệnh sau else sẽ được thực thi khi if thỏa mãn hoặc không. Ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng các lệnh riêng chỉ có if, hoặc if lồng if, else if,….Tất cả câu lệnh này sẽ giúp bạn nắm chắc hơn về cấu trúc của chương trình để kiểm soát nó tốt hơn vì nó rất logic.

Cú pháp của cấu trúc if…else

Để sử dụng if…else,bạn làm theo cú pháp như sau:


if (boolean_expression)
{
statements;
}
else
{
statements;
}

Ví dụ:


void foo()
{
int x, y, mx;
x = 5;
y = 10;

if ( x > y)
{
mx = x;
}
else
{
mx = y;
}
}

Nguyên tắc hoạt động :

Biểu thức sau từ khóa if sẽ được trả về giá trị thuộc kiểu boolean sau khi được tính toán ( Tìm hiểu thêm về kiểu dữ liệu ở đây: https://anonymousvn.org/hoc-c-bien-va-kieu-du-lieu-trong-c.hav). Nếu là true thì thực thi những cái thuộc if còn nếu false thì thực thi các lệnh thuộc else.

Sơ đồ thực hiện như sau:

cấu trúc c++

Lời kết

Bài này ad chỉ giới thiệu các kiến thức nền tảng. còn việc nắm rõ cách sử dụng if…else sao cho hiệu quả thì nằm ở tư duy riêng của các bạn.

Thảo luận thêm về C++ tại : http://forum.anonymousvn.org/forums/c.71/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here