Chia sẻ video khóa học Docker cơ bản

Video Khoá Học Docker Cơ Bản | Khóa học Docker cơ bản sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản làm việc với Docker và áp dụng Docker vào các yêu cầu môi trường cụ thể. Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt môi trường, chạy ứng dụng đầu tiên trên nền

Tìm hiểu về OKRs (Phần 2)

Một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh mẽ, tất cả các thành viên của doanh nghiệp đó cần phải hiểu được một cách chính xác về mục tiêu mà doanh nghiệp của mình đang hướng tới. OKRs giúp các doanh nghiệp thực thi được chuyện này với 3 nguyên…