Tìm hiểu về OKRs (Phần 2)

Một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh mẽ, tất cả các thành viên của doanh nghiệp đó cần phải hiểu được một cách chính xác về mục tiêu mà doanh nghiệp của mình đang hướng tới. OKRs giúp các doanh nghiệp thực thi được chuyện này với 3 nguyên…

Tìm hiểu về OKRs (Phần 1)

OKRs (Phương pháp quản trị doanh nghiệp theo Mục tiêu và Các kết quả chính - tạm dịch) là thứ mà hiện nay nhiều người từng nghe nói đến hoặc thậm chí đã áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Lí do vì ai cũng biết đến Google và sự thành công,…