Bản quyền

Các bài viết trên Hacker Anonymos Việt Nam Blog đều được chia sẻ theo các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Để tránh xảy ra tranh chấp đáng tiếc chúng tôi có đưa ra vài quy định như sau.

Quy định về chia sẻ bài viết.

  • Toàn bộ nội dung trên blog được chúng tôi giữ toàn quyền, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền có trên Blog.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên website vào mục đích thương mại.
  • Bạn có quyền sử dụng nội dung tuy nhiên không được chỉnh sửa gây sai lệch ý nghĩa tạo nên sự hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sao chép bài viết đều phải có trích dẫn “Nguồn bài viết từ anonymousvn.org”.
  • Không được cố ý phá hoại trên mọi hình thức, chúng tôi hoàn toàn có thể quy chụp trách nhiệm nếu có đầy đủ bằng chứng.

Xử lý trường hợp vi phạm.

Việc nghiêm cấm hàng đầu của Blog là sao chép bài viết mà không ghĩ rõ nguồn hoặc có sự đồng ý của tác giả. Chúng tôi có thể tố cáo các bạn với Google hoặc nói chuyện trực tiếp nếu như tình hình trở nên căng thẳng.

Hãy là người lịch sự nếu như các bạn muốn lấy nội dung từ người khác.

Tôn chỉ.

Hacker Anonymous Việt Nam Blog được xây dựng nhằm mục đích giúp đỡ mọi người có kiến thức cơ bản về Hacking, Cracking cũng như nhiều vấn đề khác khi trình độ người viết Blog đi lên. Đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi sai xót. Chúng tôi khuyến khích độc giả cùng tham gia đóng góp giúp Blog ngày càng hoàn thiện.

Cảm ơn.